Aktivitetar

Aktivitetar

Vi har ein del aktivitetar gjennom året i vår lokalavdeling:


Årsmøte vert halde til vanleg innan april månad kvar år. På årsmøtet handsamar vi siste års årsmelding, rekneskap og budsjett.

I tillegg er det valg av styre, revisor og valgkomite. Vi tek også opp innkomne saker.


Dugnad f.t.kvar tirsdag i Rustholet (Firda Billag sine lokaler) i høst- og vinterhalvåret.


Medlemsturar; dei siste åra har vi arrangert tur til julebord på Oset Høgfjellshotell nov/des.

Vi har og hatt tur til Bergen med konsert av Lindesnes Trekkspelklubb i Grieghallen febr/mars.

Andre turar kan og vera aktuelle etter ynskje.