Leige

Leige veteranbuss med sjåfør

Vi tek på oss køyreoppdrag med veteranbussane, men ikkje om vinteren. Turane vert køyrt av medlemane våre på deira fritid, og dei mottek ikkje noko godtgjerdsle for dette.

Overskotet går til restaureringsarbeid og andre utgifter i laget.

Typiske oppdrag er foreningsturar, lokalhistoriske turar, jubileumsturar, bryllaup og gebursdagsfeiringar.

Tak kontakt med oss for å sjå kva vi kan tilby. For oppdrag i Indre Sogn trykk HER. For oppdrag i Førdeområdet og elles i Sunnfjord

fyll ut skjemaet under:


Kontaktskjema for leige av buss i Førdeområdet og elles i Sunnfjord.

Alle felt merka * må fylles ut.